Nieuw schooljaar – Nieuw stageregistratiesysteem en nieuw ondersteuningsmodel M-decreet

Een nieuw schooljaar betekent gewoonlijk ook de invoering van nieuwe regels, nieuwe beleidsinstrumenten en nieuwe pedagogische middelen. Voor het basis- en secundair onderwijs betekent het dit jaar de invoering van een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het kader van het M-decreet. In het basisonderwijs moeten vijfjarige kleuters in het schooljaar 2017-2018 voortaan ook minimum 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op zesjarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019.
Nog in het basisonderwijs stijgt enkel de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen door toepassing van de indexformule. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 425 euro.
Alle scholen van het gewoon lager onderwijs moeten voortaan voor ten minste twee leergebieden gevalideerde toetsen afnemen bij al hun leerlingen. Vanaf volgend schooljaar moet dat voor drie leergebieden. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg.
Gewone basisscholen kiezen voortaan ook zelf of ze starten met vreemdetaleninitiatie Frans, Duits of Engels. De prioriteit van het Frans vervalt. Vanaf dit schooljaar krijgen ook alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs een getuigschrift.
Nieuw vanaf 1 september is voorts dat alle lerarenopleidingen en secundaire scholen in Vlaanderen gebruik kunnen maken van het Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem “lerarenstage.be”, een nieuw digitaal platform waarop zowel de aanvrager voor een stage als het aanbod van stages wordt samengebracht. In het secundair wordt het proefproject rond duaal leren, of werkplekleren, uitgebreid naar 14 bijkomende studierichtingen.
In het volwassenenonderwijs krijgen de personeelsleden van de Centra voor basiseducatie een eigen onderwijsstatuut. Er worden ook bijkomende middelen vrijgemaakt voor de extra instromers in NT2-trajecten naar aanleiding van de vluchtelingencrisis.

bron: Belga