Agentschap Inburgering weerlegt bericht over “wanbeheer”

Agentschap Inburgering weerlegt bericht over "wanbeheer"

Het Agentschap Integratie en Inburgering is ‘not amused’ met een bericht in De Morgen waarin een bron spreekt van “wanbeheer” bij het agentschap. De dienst zou afstevenen op een tekort van 12 miljoen euro. Volgens het agentschap is dat cijfer gebaseerd op een prognose die geen rekening houdt met de afbouw van het aantal medewerkers. Ook de claim dat bevoegd minister Liesbeth Homans “telkens weer middelen moet bijpassen” is volgens het agentschap “niet correct”. Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering gaat door moeilijk weer. Deze week stapte waarnemend voorzitter Meral Özcan op uit onvrede over de werking van de dienst. Eerder waren er al berichten dat de dienst personeel moet laten gaan omwille van de krimpende asielstroom.

In De Morgen van vandaag spreekt een bron van “wanbeheer” bij de dienst. In het artikel is sprake van een tekort van minstens 3 miljoen euro in 2017, een tekort dat zou kunnen oplopen tot 12 miljoen euro in 2019 als er niet zou worden ingegrepen.Het agentschap zelf weerlegt de kritiek en stelt dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de middelen. Zo heeft het agentschap in 2016 11,1 miljoen euro extra middelen gekregen voor de verhoogde asielinstroom. “Het agentschap heeft 4,7 miljoen euro van die middelen ook proactief doorgeschoven naar het volgende werkjaar. Net omdat we weten dat een inburgeringstraject gemiddeld 1,5 jaar duurt”, klinkt het.

“Suggeren dat die middelen beter voor fusietrajecten (het agentschap heeft nog kosten voor de eerdere fusie-operatie, red.) ingezet zouden worden, is onjuist. De middelen zijn gegaan naar waar ze horen te gaan: extra dienstverlening verlenen voor asielzoekers”, zo staat te lezen in een schriftelijke reactie van het agentschap.

Het agentschap wijst erop dat haar dienstverlening en personeelsbestand mee afhankelijk is van het ritme van de asielinstroom. Daarvoor werkt het met een monitoringtool die de evoluties nauwgezet opvolgt. Dat is ook de reden voor de afvloeiing van 8 medewerkers in juli.

Wanneer in het artikel van De Morgen sprake is van een mogelijk verlies van 12 miljoen euro, is dat volgens het agentschap enkel een theoretische becijfering van het ‘worstcasescenario’.

“De 12 miljoen euro waarvan in de krant sprake is, is wat zou er gebeuren als we ons extra aanbod van de dienstverlening (en extra medewerkers) niet zouden afbouwen, ook al is de instroom gedaald, en de extra middelen van de Vlaamse Regering tegelijk wegvallen. Die oefeningen zijn geen reële oefeningen. Het zijn mathematische berekeningen op basis van prognoses. Net om zo een scenario’s te voorkomen is het agentschap samen met de Raad van Bestuur gestart met de afbouw van het aantal medewerkers”, luidt het.

bron: Belga