Aanpak militairen op straat wijzigt vanaf midden september

Aanpak militairen op straat wijzigt vanaf midden september

De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor een verlenging van de militaire aanwezigheid op straat in het kader van het niveau drie van de terreurdreiging, maar de aanpak verandert. “De aanpak wordt dynamischer. Door deze werkwijze moet het mogelijk zijn om dezelfde graad van bescherming te bieden met op termijn minder mensen”, zo lichtte minister van Defensie Steven Vandeput toe op de persconferentie na de ministerraad. De veranderde aanpak moet midden september merkbaar zijn op het terrein. Er dienen immers nog afspraken gemaakt te worden met de lokale politiezones, verduidelijkte de defensieminister. Het dynamisch optreden houdt in dat op bepaalde plaatsen op bepaalde ogenblikken erg veel militairen zichtbaar zullen zijn, en op andere momenten minder of geen. “Dat verhoogt het verrassingseffect en doet de voorspelbaarheid dalen”, aldus Steven Vandeput.

Het aantal militairen dat maximaal wordt ingezet op straat voor de Operatie Homeland blijft op 1.250.bron: Belga