Groenen betreuren twijfel over kernuitstap

Groenen betreuren twijfel over kernuitstap

Ecolo en Groen betreuren dat opnieuw twijfel wordt gezaaid over de kernuitstap in 2025. Werkgeversorganisatie VBO pleitte er voor kernenergie ook na die datum in de energiemix mee te nemen en krijgt de steun van N-VA. “Opnieuw probeert men de kernuitstap te saboteren door twijfel te zaaien. N-VA legt zo een hypotheek op onze toekomst. Kernenergie is het probleem, niet de oplossing”, zegt de groene fractieleider Kristof Calvo. Calvo waarschuwt dat het onveilig en allesbehalve duurzaam is stokoude, versleten kerncentrales tien jaar langer open te houden. Het voorstel van N-VA om de kernuitstap tien jaar uit te stellen, noemt Calvo dan ook helemaal fout. “Bij N-VA ontbreekt duidelijk elke visie op de toekomst van onze energievoorziening. (…) Deze centrales hebben hun houdbaarheidsdatum al lang overschreden en zijn steeds minder veilig.”

Het Kamerlid begrijpt de vraag naar duidelijkheid van het bedrijfsleven, maar roept het op partner te zijn richting een duurzame en klimaatvriendelijke energievisie. “Dit is een unieke kans om samen een echte duurzame hervorming mogelijk te maken. Een energiepact met de focus op hernieuwbare energie en energiebesparing moet de basis leggen voor een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst”, aldus Calvo.

bron: Belga