Brexit – Europees Parlement wil wegen op onderhandelingen over burgerrechten

Brexit - Europees Parlement wil wegen op onderhandelingen over burgerrechten

Het Europees Parlement dringt erop aan dat de brexit-onderhandelaars zo snel mogelijk een vergelijk vinden over de vrijwaring van de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en vice versa. “Ik kan me niet voorstellen dat deze onzekerheid na veertien, vijftien maanden nog veel langer blijft aanslepen”, zo verklaarde brexit-coördinator Guy Verhofstadt. Begin oktober wil hij het voltallige parlement een resolutie over de onderhandelingen voorleggen. “Ik ontving reeds honderden en honderden brieven, als het er geen duizenden zijn, van mensen met vragen over hun status, met concrete voorbeelden van problemen waarmee zij geconfronteerd worden. Niet alleen van EU-burgers, maar ook van Britten”, zei Verhofstadt tijdens een gedachtenwisseling met de leden van de commissie Werk en Sociale Zaken. En hoewel de Britten pas eind maart 2019 uit de Europese Unie stappen, ontwaart Verhofstadt nu reeds een tendens in Groot-Brittannië om EU-burgers als buitenlanders te aanzien en administratieve belemmeringen op te werpen voor het bekomen van documenten. Maar er komen net zo goed klachten binnen van Britten op het vasteland, voegde de Belgische oud-premier toe.

Sinds de Britse kiezers in juni vorig jaar voor de brexit kozen, tasten meer dan drie miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië en ruim één miljoen Britten op het vasteland in het duister over hun toekomst. De Britse regering wil de reeds op het eiland wonende EU-burgers een zogenaamde “settled status” aan te bieden, maar dat voorstel overtuigt Verhofstadt niet.

“Het probleem is niet zozeer dat de EU-burgers minder rechten zullen krijgen. De status dekt ongeveer alle bestaande rechten, met een belangrijke uitzondering voor familieherenigingen. Het grootste probleem is dat ze iets moeten aanvragen en verkrijgen wat ze nu al hebben, met enorme administratieve lasten tot gevolg. Wij willen gewoon de bestaande rechten van EU-burgers en Britten garanderen voor de toekomst”, aldus de brexit-coördinator, die nogmaals beklemtoonde dat het Europese Hof van Justitie moet kunnen toezien op het respecteren van die rechten.

Verhofstadt wil dat het voltallige Europees Parlement op 3 oktober zijn standpunt uiteenzet in een resolutie. “Het is beter dat we nu duidelijk maken wat aanvaardbaar is en wat niet in het Britse voorstel dan in 2019”, aldus de Belg, die eraan herinnerde dat het Europees Parlement zijn fiat moet geven aan het terugtrekkingsakkoord. De toekomstige rechten van burgers vormt een belangrijk luik van dat akkoord.

De Europarlementsleden zullen dan ook een stand van zaken van de onderhandelingen opmaken. Verhofstadt deelt alvast de mening van de Europese Commissie dat er tot dusver onvoldoende vooruitgang is geboekt om gesprekken op te starten over de toekomstige handelsrelaties. Daarover spreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich later in oktober uit.

bron: Belga