Antwerpen maakt zich op voor gezamenlijk denkproces rond overkapping van de ring

In Antwerpen heeft een gemeenschappelijke raadscommissie van de stad en haar districten zich over het denk- en ontwerpproces van de overkapping van de Antwerpse ring gebogen. De verkozenen kregen er van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe een oproep om de bewoners die ze vertegenwoordigen te overtuigen begin september af te zakken naar de “Ringdagen”, om er samen met de gekozen ontwerpteams na te denken over de precieze invulling en prioriteiten van de overkapping. “Dit samenwerkingsproject moet de komende maanden duizenden mensen bereiken”, aldus D’Hooghe. De ontwerpteams die voor elk van zes onderscheiden zones van de toekomstige overkapping geselecteerd werden, zullen zich van 6 tot 13 september gaan voorstellen in de wijken waar hun segment ligt. Iedereen is welkom, ook wie niet in Antwerpen woont. Er zijn al 800 mensen ingeschreven. “De ontwerpteams komen eerst luisteren, voor er begonnen wordt met tekenen”, zegt D’Hooghe. “Bovendien is een van de criteria bij de latere evaluatie van hun plannen het creëren van voldoende draagvlak, ze moeten eigenlijk een soort van ‘mini-intendantjes’ worden. De ontwerpteams krijgen ook elk een kantoor in hun segment, zodat ze niet vanuit pakweg Brussel of Parijs moeten werken maar echt regelmatig in contact komen met de inwoners. Dat is redelijk ongezien.”
Van september tot april zullen de ontwerpteams een masterplan opstellen voor hun segment en al enkele concrete voorstellen formuleren voor overkappingsprojecten die op korte termijn en binnen het nu al voorziene startbudget van 1,25 miljard euro passen. Overheden, andere stakeholders en geëngageerde bewoners of anderen die willen meedenken over de overkapping zullen in die periode voortdurend betrokken worden. In mei volgt dan een evaluatie van de voorstellen op vlak van leefbaarheid, draagvlak, een kosten-batenanalyse en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp.

bron: Belga