IJzerwake – Tom Van Grieken roept op tot Vlaams-nationale frontvorming in 2019

IJzerwake - Tom Van Grieken roept op tot Vlaams-nationale frontvorming in 2019

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken roept de andere Vlaams-nationalisten op om samen front te vormen bij de parlementsverkiezingen van 2019. Hij denkt daarbij niet alleen aan de kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters als de “overgebleven Vlaams-nationalisten bij de N-VA”. Van Grieken lanceert zijn oproep zondag in de rand van de IJzerwake in Steenstrate. “Nu de N-VA haar communautaire programma ondergeschikt heeft gemaakt aan ministerpostjes, is het belangrijk dat we als Vlaams-nationalisten met vereende krachten naar de kiezer trekken. Op die manier kunnen we de Vlaamse stem veel sterker laten doorwegen”, stelt Van Grieken.
De partij van Bart De Wever telt volgens de Vlaams Belangvoorzitter wel degelijk nog een aantal oprecht Vlaamsgezinde parlementsleden, “maar zij worden monddood gemaakt door de partijtop.” In een Vlaams-nationaal front zouden zij volgens Van Grieken vrijuit kunnen spreken en handelen en aldus veel nuttiger zijn voor Vlaanderen.
Hij wijst erop dat het Vlaams Belang samen met de tweekoppige fractie van Hendrik Vuye en Veerle Wouters al verschillende parlementaire initiatieven heeft genomen in de Kamer. “Ik hoop dat we die samenwerking in de toekomst kunnen intensifiëren”, klinkt het.
Volgens de Vlaams Belangvoorzitter kan een dergelijk V-front wel eens het verschil maken bij de regeringsonderhandelingen. “Een sterk resultaat voor het consequente Vlaams-nationalisme kan een actieradius teweegbrengen die de communautaire problematiek opnieuw bovenaan de politieke agenda zet.”
Dat er meer dan ooit nood is aan een zelfstandig en onafhankelijk Vlaanderen bewijst volgens de VB-voorzitter een recente studie van de KU Leuven waarin opnieuw wordt bevestigd dat de miljardenstroom richting Wallonië onverkort aanhoudt. Geld dat volgens Van Grieken broodnodig is om de armtierige Vlaamse pensioenen te verhogen, de piekende rusthuisfacturen te doen dalen en de torenhoge lasten op arbeid te laten zakken, klinkt het.

bron: Belga