Voorzitter Gentse Studentenraad stapt op na beschuldigingen van financieel wanbeheer

Na beschuldigingen van financieel wanbeheer en de media-aandacht daarover, heeft de voorzitter van de Gentse Studentenraad zijn ontslag ingediend. Dat maakte Johannes Weytjens zelf bekend in een open brief. Schamper, het studentenblad van de UGent, had donderdag gemeld dat geld van de Gentse Studentenraad was gebruikt voor onder andere dure kledij en drank. Hij spreekt van “enkele professionele relaties die niet vlot verlopen” sinds het begin van zijn mandaat in september vorig jaar. “Na meerdere pogingen om deze plooien glad te strijken, is het gebleken dat dit misnoegen louter gegrond is op persoonlijke redenen”, klinkt het. “Deze redenen zijn mij echter tot op vandaag niet duidelijk. Waar deze het afgelopen academiejaar meermaals tot bewuste sabotage van de Gentse Studentenraad hebben geleid, was het eveneens duidelijk dat deze steeds aan mij gericht was.”

In de brief gewaagt hij van een groepje mensen dat op “alle niveau’s van de Universiteit Gent” een beeld van hem heeft geschetst dat “veel verder gaat dan er terug te vinden is in de financiële documenten”. “Hierbij laten ze vele gelijkaardige feiten van het afgelopen jaar en het recente verleden van de studentenraad onaangeroerd waar ik niet bij betrokken was.”

Hij zegt nog diep teleurgesteld te zijn “om te zien welke schade hiermee berokkend is aan zowel de Gentse Studentenraad als aan studentenvertegenwoordiging in het algemeen”. “Er zijn fouten gemaakt op financieel vlak, maar er was van mijn kant uit altijd de intentie om deze aan te pakken, mee op te lossen en de gevolgen hiervan te dragen”, klinkt het nog.
Hij stelt nog dat aan zijn persoon onherstelbare schade is aangericht en dat het hem daarom beter lijkt ontslag te nemen in de huidige omstandigheden.

bron: Belga