Staking Swissport – Personeel Swissport hervat ten vroegste woensdagochtend het werk

Het personeel van bagageafhandelaar Swissport zal ten vroegste woensdagochtend het werk hervatten. Het voorakkoord werd al voorgelegd aan de avondploeg, maar om een zo breed mogelijke achterban te raadplegen, wordt het akkoord eerst nog aan de ochtendploeg voorgelegd. Dan pas volgt er mogelijk een goedkeuring van het voorakkoord. “Er is contact geweest met de nachtploeg en de afgevaardigden, maar we hebben als syndicale kern geoordeeld dat het toch nog zinvol zou zijn om ook de ochtendploeg te raadplegen om toch zo veel mogelijk mensen te horen in deze kwestie”, vertelt ACV-vakbondsman Kurt Callaerts.
De vakbonden willen een stevige basis voor de problemen die al maanden sudderen bij het personeel en dinsdag tot uitbarsting kwamen. Pas dan kunnen ze tot een finaal akkoord komen. Ondertussen duurt de staking op de luchthaven van Zaventem nog zeker voort tot woensdagochtend en zal er ook dan nog hinder zijn.
“Voor ons is het stakingswapen het laatste wapen, maar het is de directie die het zo ver heeft laten komen. Nu gaan we dat ook in handen houden tot we genoeg mensen hebben kunnen consulteren om onze positie in te nemen”, aldus Callaerts.

bron: Belga