Cipiers Leuven-Centraal legt werk neer uit protest tegen personeelstekort

De namiddagploeg van Leuven-Centraal is dinsdag om 14 uur niet aan het werk gegaan uit protest tegen het personeelstekort. Dat meldt VTM en ACOD-vakbondsafgevaardigde Hans Lemmens bevestigt het nieuws. Donderdag is er een sociaal overleg gepland tussen de lokale directie en de vakbonden. Tot dan werkt het personeel volgens zondagsdienst, wat betekent dat een aantal activiteiten voor gedetineerden geschrapt worden. “Het personeelstekort is een gevolg van de besparingen op het gevangeniswezen en een probleem dat in deze gevangenis al maanden aansleept. Het uniek opendeurregime dat Leuven-Centraal al 30 jaar kent, is op die manier niet langer vol te houden”, zegt Lemmens. “Mochten alle cipiers voltijds aan het werk zijn was er geen probleem, maar er zijn er heel wat die gebruik maken van de faciliteiten die de overheid haar werknemers biedt om deeltijds te werken.” Hoeveel nieuwe cipiers precies nodig zijn om het tekort op te vangen, kan Lemmens niet meteen zeggen.
Het ACOD en de andere vakbonden willen het behoud van het huidige opendeurregime. “Door de begeleiding die Leuven-Centraal aan zware misdadigers biedt, zien we dat ze zich nadien veel beter integreren in de samenleving en dat het recidivisme beperkt is”, aldus Lemmens. “Door het personeelstekort werden in het verleden echter al een aantal activiteiten geschrapt, wat ongetwijfeld nadelig is voor de veiligheid in de samenleving.”
Volgens Lemmens gaat het overigens om een tendens die niet alleen in Leuven-Centraal te merken is. “We zien ook in andere gevangenissen dat door besparingen het accent meer en meer komt te liggen op beveiliging ten nadele van begeleidende activiteiten, wat ik ten zeerste betreur.”

bron: Belga