Nieuw schooljaar – Vrije scholen maken dit jaar werk van ‘team-teaching’ en ‘community service learning’

Nieuw schooljaar - Vrije scholen maken dit jaar werk van 'team-teaching' en 'community service learning'

Nieuwe begrippen doen met het nieuwe schooljaar hun intrede in het vrije net: ‘team-teaching’ in het basisonderwijs en ‘community service learning’ in het middelbaar bijvoorbeeld. Voorts krijgt ook het project van de katholieke dialoogschool steeds meer vorm. Een gesprek daarover met Lieven Boeve, directeur generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.   Onder het motto ‘Zin in leren, zin in leven’ werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan een nieuw leerplan voor het basisonderwijs: één geïntegreerd kaderleerplan voor negen leerjaren in plaats van verschillende leerplannen per leergebied. Dit leerplan maakt onderwijsinnovatie mogelijk, zo bijvoorbeeld ‘team-teaching’ waarbij twee of meer leraren lesgeven aan een groep leerlingen, en er zo mogelijkheden ontstaan voor extra aandacht voor wie het moeilijk heeft, of meer uitdaging voor wie dat nodig heeft.
      In het secundair onderwijs wordt ‘community service learning’ mogelijk, waarbij leerlingen binnen het curriculum bijvoorbeeld in een bejaardentehuis als vrijwilligers aan de slag gaan of bij een ngo die met vluchtelingen werkt. Een en ander kadert in de implementatie van de katholieke dialoogschool die Katholiek Onderwijs Vlaanderen vorige lente lanceerde.
      “De katholieke dialoogschool is toen vanuit politieke en ideologische hoek geframed als een soumission aan de islam”, zegt Lieven Boeve. “Het gaat er ons alleen om daar op een ‘gedeproblematiseerde’ manier mee om te gaan. Neem nu de vraag naar halal eten, dat is op zich geen ander probleem dan kinderen die vegetarisch wensen te eten. Er zijn ook meer kledijvoorschriften in het onderwijs dan alleen de vraag over hoofddoekendracht of het uitzicht van het zwempak. Veel van die kwesties zijn pragmatisch op te lossen. Als het Offerfeest samenvalt met de eerste schooldag, dan kan dat in een school met veel moslimkinderen opgelost worden door een pedagogische studiedag in te plannen op die feestdag. Het gebeurde vroeger toch ook dat een school een pedagogische dag inplande op de dag na het Communiefeest? En in Leuven plannen ze bijvoorbeeld een facultatieve vrije dag op ‘Leuven Kermis’, dat is toch geen probleem? Maatschappelijke polarisering van dit soort kwesties helpt de zaak gewoonlijk niet vooruit. Maar onze schoolbesturen hebben genoeg gezond verstand en pragmatische ingesteldheid om daarmee om te gaan.”
        Wat het lerarentekort betreft, kijkt Boeve uit naar de studie die momenteel plaatsvindt naar de zwaarte van het lerarenberoep. “De taak van de leraar moet daarbij breed bekeken worden”, zegt Boeve. “Een opdracht heeft niet alleen te maken met de wekelijks contacturen met de klas. De taak van leerkracht kan differentiëren per opdracht (zo heeft een taalleraar evident meer verbeterwerk dan een leraar LO), maar ook binnen één loopbaan: iemand die met een nieuw leerplan aan de slag gaat, heeft andere noden dan iemand die reeds jaren met een bestaand leerplan werkt.” Daarnaast moet de beginnende leraar goed ondersteund worden en is er dringend nood aan meer maatschappelijke waardering. “In de zorgsector is het tekort aangepakt met betere werkomstandigheden en een grotere maatschappelijke appreciatie. In het onderwijsveld moet dat ook kunnen.”
      Voorts vindt Boeve het ook erg nuttig dat er masters in het basisonderwijs zouden komen. “Onder meer gezien de oranje knipperlichten die afgaan inzake een dalende kwaliteit van wiskunde en Frans-onderwijs is dat wenselijk. We missen nu een heleboel jongeren die er zin en aanleg voor zouden hebben, maar in de praktijk niet terechtkomen in het basisonderwijs, terwijl hun expertise er erg welkom zou zijn.”

bron: Belga