Kalmthoutse heide kent opnieuw werken voor heideherstel

Op de Kalmthoutse heide is donderdagmiddag gestart met een aantal werken voor heideherstel. Twee heidemoerassen, tot voor kort gescheiden door heel wat dennen, worden met elkaar verbonden. Afgelopen winter is een gebied met 15 hectare aan “monotone dennenplantage” omgevormd naar een halfopen landschap met onder meer open plekken. “De open plekken bieden heel wat kansen voor het herstel van heide omdat er nog kiemkrachtige zaden aanwezig zijn onder de humuslaag. Die zaden wachten op licht en warmte om te kunnen kiemen. Momenteel zitten ze nog onder een deken van dennenstrooisel en gras. Natuurpunt heeft een aannemer de opdracht gegeven om deze strooisellaag te verwijderen.”
In droge delen gaat de aannemer ‘chopperen’, de strooisellaag vermalen, opzuigen en afvoeren. Op termijn zullen jonge heideplanten er mede door de aanwezigheid van runderen die van jong gras houden “traag maar gestaag” kunnen doorgroeien tot de typische heide met bloemen.
Lagergelegen delen zijn te nat voor de choppermachine. Daar schraapt een rupskraan de strooisellaag af tot op een historische zaadbank. “Uit andere heideherstelprojecten weten we dat dit zeer goede resultaten oplevert”, zegt projectleider Frederik Naedts. “We verwachten ook hier mooie resultaten omdat het grondwater ondiep van het Stappersven naar de Nol stroomt. Het grondwater zorgt voor de aanlevering van mineralen en zuurstof. We kunnen de zeldzaamste heidesoorten verwachten zoals klokjesgentiaan, heideorchis en beenbreek.
De werken kaderen in het Europese natuurherstelproject LIFE Helvex.

bron: Belga