Fipronil in eieren – Meerderheid verlaat Kamercommissie en blokkeert zo stemming over verdere werkzaamheden

De leden van de meerderheidspartijen in de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid willen deze maand geen hoorzittingen meer over de fipronilcrisis. De Kamerleden van Open Vld, N-VA, CD&V en MR verlieten de zaal vooraleer over de verdere regeling van de werkzaamheden kon worden gestemd. De Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid kwamen een tweede keer bijeen naar aanleiding van het fipronilschandaal. Na een urenlange bevraging van bevoegde ministers Maggie De Block (Open Vld) en Denis Ducarme (MR) en FAVV-directeur Herman Diricks moest de commissie nog beslissen over de verdere regeling van de werkzaamheden.

Concreet vroeg de oppositie deze maand nog om een hoorzitting met voormalig Landbouwminister Willy Borsus (MR), een doorlichting van het federaal voedselagentschap FAVV door het Rekenhof en een zitting met experten in toxicologie, maar daar wilde de meerderheid niet op ingaan.

Volgens de meerderheidspartijen zijn meer zittingen in augustus niet nodig en is het niet nuttig om minister Borsus te horen, omdat hij ondertussen vervangen is door Ducarme “die zijn dossiers perfect kent”. Als het toch tot een stemming zou komen, dreigde de meerderheid ermee de zaal te verlaten, wat ook gebeurde.

Jean-Marc Nollet van Ecolo had dat graag anders gezien. “De meerderheid is er blijkbaar van overtuigd dat het niet nodig is om nog voor september opnieuw bijeen te komen. Maar daar zal de actualiteit misschien anders over beslissen”, klonk het.

bron: Belga