VN-deskundigen laken het detineren van immigranten in de VS

In de Verenigde Staten worden immigranten en asielzoekers zonder enige vorm van gerechtelijke behandeling “systematisch” gedetineerd. Die praktijk druist in tegen de “rechten van de mensen en van de vluchtelingen”, zo heeft een werkgroep van vijf deskundigen van de Verenigde Naties maandag gesteld in een in Genève gepubliceerd rapport. In het bijzonder asielzoekers worden door de overheden geviseerd, aldus de experts. De deskundigen baseren zich op bezoeken die zij vorig jaar brachten aan Amerikaanse gevangenissen. Het zit hen hoog dat immigranten die geen enkele wetsovertreding hebben begaan “dezelfde strafvoorwaarden ondergaan als mensen die volgens het strafrecht tot de cel zijn veroordeeld”.
In het rapport worden de moeilijkheden gelaakt die migranten hebben om aan een advocaat te raken, de te lange duur van hun opsluiting – zelfs van minderjarigen – en de strikte scheiding van hun families tijdens hun detentie. Het opsluiten van immigranten “moet eerder regel dan uitzondering zijn”, oordelen de deskundigen.
Het door de VS gehanteerde systeem voor het opvangen van migranten – met “willekeurige” opsluitingen – heeft blijkbaar tot bedoeling een “ontradingseffect” te creëren. Dat zou echter tot gevolg kunnen hebben dat potentiële migranten de legale weg ontwijken om het land binnen te komen.
De deskundigen maken zich zorgen over de preventieve hechtenissen, raciale en sociale onderscheiden die worden gemaakt, disproportionele gevangenisduur en, in bepaalde gevallen, het behandelen van kinderen alsof ze volwassenen zijn.
Voorts laken zij de toenemende tendens van deelstaten om terug te keren naar de doodstraf, wat nog verergerd wordt, omdat niet altijd een eerlijke procesgang voor de beschuldigden kan worden gegarandeerd.

Bron: Belga