Fost Plus geen voorstander van statiegeld voor PET-flessen en blikjes

Fost Plus ziet geen heil in het voorstel van Recycling Netwerk, een coalitie van milieuorganisaties, om PET-flessen en blikjes uit de PMD-zak te halen, en er statiegeld op te heffen. “Statiegeld is geen oplossing voor het zwerfvuilprobleem”, reageert woordvoerster Fatima Boudjaoui zondag. Fost Plus, verantwoordelijk voor de ophaling en recylage van huishoudelijk verpakkingsafval in ons land, deed in 2016 proefprojecten voor een verruimde inzameling van plastic verpakkingen. De resulaten daarvan worden momenteel geanalyseerd, waarna een voorstel zal worden gedaan aan de gewesten. Tegen eind 2018 hoopt de vzw te kunnen starten met de uitrol van een nieuw systeem voor de verruimde inzameling van plastic verpakkingen.
Recycling Netwerk vindt die verruimde inzameling echter geen goed idee. “Meer plastics in de blauwe zak lijkt een stap in de goede richting, maar de recyclage zal pas echt goed worden als tegelijk de PET-flessen en blikjes uit de PMD-zak gehaald worden, en via statiegeld tot 98 procent gerecycleerd worden”, zegt directeur Rob Buurman.
De coalitie van milieuorganisaties verwijst naar Duitsland, waar de klant zijn statiegeld van 0,25 euro terugkrijgt als hij zijn flessen terugbrengt naar de winkel, en meer dan 98 procent van de plastic PET-flessen gerecycleerd wordt. “Met de blauwe zak in Vlaanderen is dat slechts 62 procent. Heel veel flessen en blikjes komen immers terecht in de restafvalzak of de openbare vuilbakken omdat ze waardeloos zijn geworden. Die worden dan verbrand in een afvalverbrandingsoven. Erger nog: vele PET-flessen blijven rondslingeren in de natuur of in zee”, aldus Buurman.
Fost Plus betwist echter de heilzaamheid van het voorstel. “Wij vinden statiegeld geen oplossing voor het zwerfvuilprobleem, en bovendien gaan we met de uitbreiding van de blauwe zak het recyclagepercentage van plastic verhogen. Twee parallelle systemen zouden de performantie van ons systeem ook in het gedrang brengen. Bovendien verkiezen de burgers de blauwe zak, omdat die comfortabel, eenvoudig en makkelijk is”, aldus Boudjaoui.

bron: Belga