Brussel krijgt eind 2018 opvangcentrum drugsverslaafden

Het Brussels gewest wil tegen eind 2018 een opvangcentrum voor drugsverslaafden opstarten. Het gewest voert daarvoor momenteel onderhandelingen voor de aankoop van een gebouw, zo schrijven de kranten van Sudpresse. Het project van Brussel Preventie & Veiligheid en de ministers bevoegd voor preventie in de Gemeenschappelijke (GGF) en Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) krijgt zo stilaan vorm. Er is een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt.
Het onthaalcentrum moet laagdrempelig zijn (anoniem, gratis … ). Drugsverslaafden moeten er medische, psychologische en sociale begeleiding krijgen of tijdelijk zelfs opvang.

De initiatiefnemers bekijken nog het idee van een begeleid gebruik voor heroïneverslaafden die slecht reageren op het vervangmiddel methadon. “Er is binnen de Brusselse regering een consensus om die ervaring op te doen zodra de federale regering ons dat toelaat”, zegt een woordvoerder van minister-president Rudi Vervoort. Daarvoor moet de wet van 1921 aangepast worden die dergelijke initiatieven verbiedt buiten het kader van een experiment.

bron: Belga