Advies Hoge Gezondheidsraad legt geen verband met eieren

Advies Hoge Gezondheidsraad legt geen verband met eieren

De mogelijke aanwezigheid van fipronil in eieren komt niet aan bod in het rapport van de Hoge Gezondheidsraad van juni 2016. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in reactie op het nieuws dat de Gezondheidsraad vorig jaar het middel onder de loep nam. Le Soir schreef vandaag dat het FAVV geen systematische controle heeft naar fipronil, hoewel de Hoge Gezondheidsraad reeds een jaar geleden hem op de hoogte gebracht had van de gevaren van het middel.
“We hebben dat advies destijds behandeld. Het was interessant, maar het leerde ons niets bij en het wijzigde onze manier van werken niet”, aldus een woordvoerder van het voedselagentschap. “We controleren wel degelijk de aanwezigheid van fipronil bij planten. De voorbije drie jaar hebben we 3.000 analyses uitgevoerd op groenten, kruiden, thee, honing … 99,9 procent van de stalen was conform.”

“Onze labotesten gebeuren op basis van een zeer complexe risicoanalyse, die een captatie van signalen omvat. Ten tijde van het rapport van het Hoge Gezondheidsraad waren er geen signalen dat we ook eieren moesten testen op fipronil.”

Verschillende pesticides worden nu reeds gescreend, maar tot voor kort was fipronil daar niet bij. Het FAVV nam de voorbije drie jaar meer dan 1.600 staalnames van eieren om te controleren op resten van van een vijftigtal pesticiden, insecticiden, fungiciden … 99,6 tot 99,8 procent van de stalen bleek in orde.
De woordvoerder zegt nog dat de controles bij pluimveebedrijven versterkt werden van zodra er fipronil aangetroffen werd in eieren. Die controles lopen nog en de laatste resultaten volgen binnenkort.

bron: Belga