NAVO bevestigt: voor Guam geen officiële defensieverplichtingen

NAVO bevestigt: voor Guam geen officiële defensieverplichtingen

In geval van een Noord-Koreaanse aanval op het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan zijn NAVO-landen als België niet verplicht de Amerikanen militair te steunen. Een NAVO-zegsman bevestigde vandaag dat Guam niet tot het gebied behoort waarvoor defensieverplichtingen in het Noord-Atlantisch Verdragsalliantie zijn vastgelegd. Het zou om een louter politieke beslissing gaan of de geallieerden bij een aanval op het 2.000 kilometer ten oosten van de Filipijnen gelegen eiland een clausule van wederzijdse bijstand op grond van artikel 5 uitroepen. In artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag hebben de bondgenoten bepaald “dat een gewapende aanval tegen een of meerdere van hen (…) als een aanval tegen allemaal wordt beschouwd”. In artikel 6 werd in elk geval een gebiedsbeperking vastgelegd. Als gewapende aanval in de zin van artikel 5 geldt elke gewapende aanval tegen het grondgebied van de NAVO-landen in Europa of Noord-Amerika alsook het grondgebied van Turkije “of tegen de territoriale soevereiniteit van eilanden behorende tot een van de bondgenoten in het Noord-Atlantisch gebied ten noorden van de Kreeftskeerkring”.

Omdat Guam ten zuiden van de Kreeftskeerkring ligt, is het eiland niet bij de definitie inbegrepen. In NAVO-kringen wordt er echter wel op gewezen dat het weinig waarschijnlijk is dat bondgenoten op basis van deze formuleringen de VS steun zouden weigeren.

bron: Belga