Levensverwachting neemt weer toe

Levensverwachting neemt toe
Foto Pexels

De levensverwachting voor de Belgische bevolking is met een half jaar gestegen tot 81,4 jaar. Daarmee wordt de dalende trend van 2015 omgebogen.

Vorig jaar waren er in België 108.056 overlijdens te betreuren. Toch heeft het slechte nieuws een gouden randje, want dat is minder dan in 2015, toen er 110.508 mensen overleden, becijferde de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

Het jaar 2015 was dan ook een uitzondering. Op 2008 en 2012 na, nam de levensverwachting van de Belgen de voorbije 20 jaar telkens toe. Dat was ook het geval in 2016. Toen nam de algemene levensverwachting in België toe met 183 dagen tot 81,4 jaar.

Vrouwen winnen van mannen

Belgische vrouwen kunnen nog steeds uitkijken naar een langer leven dan hun mannelijke landgenoten. Een vrouwelijk leven duurde in 2016 gemiddeld 83,8 jaar en dat van een man 79 jaar. De jaarlijkse stijging was in 2016 ook hoger bij vrouwen (+229 dagen) dan bij mannen (+145 dagen). Het aloude vrouwelijke voordeel bedraagt nu 4,84 jaar (tegenover 4,61 jaar in 2015), al wordt de kloof tussen de geslachten geleidelijk kleiner.

De levensverwachting ligt hoger in Vlaanderen (82,4 jaar) dan in Brussel (81,2 jaar) en Wallonië (79,7 jaar). Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië wordt bovendien steeds groter: van 2 jaar in 1996 naar 2,7 jaar in 2016.

De jaren waarin de levensverwachting daalt, moeten ons niet verontrusten, aldus de AD Statistiek. “Die dalingen waren structureel toe te schrijven aan de veroudering van de bevolking en conjunctureel aan griepepidemies die een steeds groeiende oudere bevolking het zwaarst treffen”, klinkt het. “De resultaten tonen aan dat de dalingen geen fundamentele invloed hebben op de evolutie van de gemiddelde levensduur. Die blijft positief.”