Ongenoegen over oproep voor vrijwilligerswerk in Antwerpse scholen

Ongenoegen over oproep voor vrijwilligerswerk in Antwerpse scholen

Onderwijsvakbond COV trekt aan de alarmbel naar aanleiding van een artikel in het infoblad van de stad Antwerpen waarin het lokale Servicepunt Vrijwilligers een oproep lanceert om meer vrijwilligers aan te trekken in het onderwijs. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag. Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) stelt in een reactie dat het louter gaat om activiteiten die niet tot de opdracht van het onderwijs behoren. De oproep in het magazine A-blad zou er op vraag van scholen uit alle onderwijsnetten gekomen zijn en niet vanwege het stedelijke kabinet onderwijs. Antwerpse scholen doen al jaren een beroep op vrijwilligers, maar volgens Marinower worden ze daar sinds het voorbije schooljaar extra voor ondersteund vanuit de stad, die ook een regierol op zich neemt voor buitenschoolse opvang.

De vrijwilligers zouden onder meer worden ingezet voor opvang, klusjes en begeleiding bij uitstappen. Vakbond COV vindt dat te ver gaan en meent dat de advertentie aantoont dat er wat schort aan de financiering van ons onderwijs. Schepen Marinower stelt vandaag dat scholen geen Vlaamse financiële steun voor opvang en buitenschoolse sportactiviteiten krijgen en daarom vaak vrijwilligers gebruiken. “Scholen werken al zeer lang met vrijwilligers, maar worden daarbij pas sinds het voorbije schooljaar ondersteund door het stadsbestuur”, zegt hij. “Er is echter wel een blijvende nood aan een meer structurele en grootschaligere oplossing vanuit Vlaanderen.” Marinower vindt wel dat vrijwilligerswerk de band tussen een school en de buurt kan bevorderen.

bron: Belga