Fipronil in eieren – “Als niemand schade kan vergoeden, dan moet overheid tussenkomen” Fipronil in eieren – “Als niemand schade kan vergoeden, dan moet overheid tussenkomen”

Fipronil in eieren - "Als niemand schade kan vergoeden

Als de schuldigen van het fipronilschandaal de geleden schade niet kunnen vergoeden en ook de verzekeringssector niet kan tussenkomen, dan moet de overheid voor een schadeloosstelling zorgen. Dat zegt Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Gisteren gaf het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor het eerst cijfers vrij over de omvang van de fipronilbesmetting. Er was sprake van 51 geblokkeerde bedrijven, op 22 daarvan zitten leghennen en worden dus eieren geproduceerd. Om hoeveel kippen het gaat en hoe groot de geleden schade intussen is, is niet duidelijk. “Maar de impact zal in de miljoenen euro’s lopen”, denkt Hendrik Vandamme van het ABS. De betrokkken bedrijven mogen geen eieren verkopen en zullen mogelijk hun kippen moeten slachten. “Dan dreigt een aantal weken of zelfs maanden van leegstand.”

Volgens Vandamme is het niet duidelijk waar de getroffen pluimveehouders terechtkunnen voor een schadevergoeding. Net als Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vindt hij dat het in de eerste plaats de schuldigen aan de besmetting zijn die aansprakelijk moeten worden gesteld. “Maar als zij dat niet zouden kunnen betalen, rekenen wij op een schadeloosstelling door de verzekeringssector.”

Maar omdat de kippenkwekers voor hun geleden schade geen beroep zouden kunnen doen op hun burgerlijke aansprakelijksheidsverzekering, spreekt Vandamme nu al de overheid aan. “De regionale of de federale overheid, het maakt niet uit wie voor een schadevergoeding zorgt. Dat is een puur politieke beslissing, maar wij zijn ervan overtuigd dat die op zijn plaats zou zijn”, aldus Vandamme, die eraan herinnert dat de overheid ook in het kader van de dioxinecrisis over de brug is gekomen. Als de schuldigen van het fipronilschandaal de geleden schade niet kunnen vergoeden en ook de verzekeringssector niet kan tussenkomen, dan moet de overheid voor een schadeloosstelling zorgen. Dat zegt Hendrik Vandamme, de voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Gisteren gaf het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor het eerst cijfers vrij over de omvang van de fipronilbesmetting. Er was sprake van 51 geblokkeerde bedrijven, op 22 daarvan zitten leghennen en worden dus eieren geproduceerd. Om hoeveel kippen het gaat en hoe groot de geleden schade intussen is, is niet duidelijk. “Maar de impact zal in de miljoenen euro’s lopen”, denkt Hendrik Vandamme van het ABS. De betrokkken bedrijven mogen geen eieren verkopen en zullen mogelijk hun kippen moeten slachten. “Dan dreigt een aantal weken of zelfs maanden van leegstand.”

Volgens Vandamme is het niet duidelijk waar de getroffen pluimveehouders terechtkunnen voor een schadevergoeding. Net als Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vindt hij dat het in de eerste plaats de schuldigen aan de besmetting zijn die aansprakelijk moeten worden gesteld. “Maar als zij dat niet zouden kunnen betalen, rekenen wij op een schadeloosstelling door de verzekeringssector.”

Maar omdat de kippenkwekers voor hun geleden schade geen beroep zouden kunnen doen op hun burgerlijke aansprakelijksheidsverzekering, spreekt Vandamme nu al de overheid aan. “De regionale of de federale overheid, het maakt niet uit wie voor een schadevergoeding zorgt. Dat is een puur politieke beslissing, maar wij zijn ervan overtuigd dat die op zijn plaats zou zijn”, aldus Vandamme, die eraan herinnert dat de overheid ook in het kader van de dioxinecrisis over de brug is gekomen.

bron: Belga