Waals parlement keurt motie goed die einde maakt aan regering PS-cdH

Waals parlement keurt motie goed die einde maakt aan regering PS-cdH

Het Waals parlement heeft de motie goedgekeurd die een einde maakt aan de regering van PS en cdH en die het pad effent voor de regering MR-cdH. Dat gebeurde met 39 tegen 36 stemmen. De nieuwe meerderheid kreeg de steun van het onafhankelijke parlementslid Pierre-André Puget. Het debat dat aan de stemming voorafging, illustreerde nogmaals de diepe kloof die na dertien jaar samen regeren tussen socialisen en humanisten gaapt. De fractieleider van het cdH, Dimitri Fourny, somde nog eens de redenen op waarom zijn partij niet langer in zee wilde met de PS. Hij citeerde niet enkel de betrokkenheid bij en laattijdige reactie op de verschillende schandalen, maar ook de wisselende houding van de Franstalige socialisten.

Volgens Fourny kwamen de coherentie en de loyauteit bij de uitvoering van de regeerakkoorden in gevaar. “De PS is vandaag steeds meer verdeeld tussen sociaaldemocraten met verantwoordelijkheidszin en avontuurlijke neocommunisten”, luidde het. “Wij dachten dat we in 2014 een akkoord hadden gesloten met de sociaaldemocraten. Uiteindelijk werden we meegesleurd in een race achter de PVDA”.

De PS liet zich vanzelfsprekend evenmin onbetuigd. Fractieleider Christophe Collignon onderstreepte zijn “misprijzen” over de tussenkomst van zijn gewezen coalitiegenoot. De enige reden waarom het cdH de socialisten overboord gooide, was volgens Collignon een poging om haar vel te redden gezien de onvermijdelijke electorale neergang. “De belangrijkste oorzaak voor de dood van de huidige coalitie ligt elders. Het cdH ziet haar toekomst onontkoombaar verduisteren. De voorzitter heeft beslist: we moeten te allen prijze de cdH-soldaat redden”.

De PS waarschuwde dat het beleid van de nieuwe rechtse regering naar dat van de federale regering zal toegroeien. “Door de MR te hulp te roepen, heeft voorzitter Lutgen een krachttoer uitgehaald: hij komt subtiel dichter bij Antwerpen (waar N-VA-voorzitter Bart De Wever burgemeester is). De adem van de Vlaams-nationalistische partij zal nooit veraf zijn”.

De MR hield zich bewust op de vlakte. De nieuwe fractieleider van de liberalen, Jean-Paul Wahl, verwees naar de verantwoordelijkheidszin van zijn partij. “De MR heeft de crisis niet veroorzaakt. Wij vonden dat we de werking van de instellingen niet in de weg konden staan”.

Na de stemming legden ook de nieuwe ministers de eed af in het parlement in Namen.

bron: Belga