Kritieke situatie geweken door juliregen, maar grondwaterstanden blijven laag

Kritieke situatie geweken door juliregen

Op korte termijn is de kritieke situatie met betrekking tot neerslag bijna in heel Vlaanderen geweken, maar het neerslagdeficit van de voorbije droge drie maanden is nog duidelijk merkbaar, vooral in het westen van Vlaanderen. Dat stelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in zijn jongste droogterapport. Op korte termijn is er dus soelaas door de regen in juli, maar op langere termijn is het ontstane neerslagtekort nog lang niet bijgewerkt. De periode april-juni was in heel Vlaanderen zeer droog: er viel gemiddeld over de meetposten van VMM slechts 80,1 mm neerslag, of 42 procent van de normale hoeveelheid te Ukkel (189,6 mm volgens het KMI). Vooral in West-Vlaanderen bleef het in deze periode droog.

Dit houdt in dat het potentieel risico op droogte blijft bestaan. Door de recente neerslag is het neerslagtekort op alle meetposten wel wat gedaald of minstens gestabiliseerd. Dit is een normale trend die zich meestal inzet aan het eind van juli en begin van augustus. Niettemin blijft het neerslagtekort op alle meetposten hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Voor de komende 10 dagen wordt tussen de 14,8mm en 51,0mm neerslag verwacht, vooral op 30 juli. Hiermee blijft de huidige neerslagsituatie zich verderzetten: voldoende neerslag op de korte termijn, maar onvoldoende om het bestaande tekort op de lange termijn beduidend te doen minderen.

De recente neerslag heeft nog niet geleid tot duidelijk merkbare veranderingen in de grondwaterstanden. Op twee derde van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden zo laag dat er in de voorbije dertig jaar maximaal drie keer lagere peilen voorkwamen.

bron: Belga