Merels lopen opnieuw gevaar bij nieuwe uitbraak usutu-virus

Merels lopen opnieuw gevaar bij nieuwe uitbraak usutu-virus

Het usutu-virus, dat vooral merels treft en vorig jaar voor het eerst op grote schaal opdook in België, is vermoedelijk terug in het land. Dat meldt Natuurpunt, dat oproept om slachtoffers te melden en binnen te brengen in de vogelopvangcentra. De voorbije weken ontvingen zowel Natuurpunt als Vogelbescherming Vlaanderen berichten over dode of verzwakte merels die mogelijk geïnfecteerd waren met het usutu-virus. “Nadat ook zeer concrete symptomen van usutu werden gemeld, hangen we de rode vlag uit. De kans dat het usutu-virus terug in het land is, lijkt jammer genoeg bijzonder groot”, stelt Natuurpunt.

Vogels met usutu herken je onder meer aan een verzwakte of lusteloze indruk, coördinatieproblemen, bol zitten of vermagering. “Vooral merels zijn hypergevoelig voor het virus, maar ook huismussen en uilen zijn er niet tegen opgewassen”, zegt Natuurpunt. “Het usutu-virus is een arbovirus: het wordt uitsluitend verspreid door steekmuggen. Het werd in 1959 ontdekt in Afrika en de eerste Europese uitbraak vond in 2001 plaats in Oostenrijk. Het is bang afwachten of er een nieuwe uitbraak komt van het gevreesde virus.”

Het muggenseizoen is met de recente regen pas echt losgebarsten en het kan nog een hele tijd aanhouden, aldus de natuurverenigingen, die vrezen dat de impact van een nieuwe uitbraak groter zal zijn dan vorig jaar. “Dat zagen we ook in Duitsland. Door jaarlijkse uitbraken tussen 2011 en 2013 verdween daar een groot deel van de merelpopulatie en 88 procent van de slachtoffers waren merels. Zodra wordt bevestigd dat het inderdaad om usutu gaat, kunnen we alleen maar hopen dat het snel kouder wordt, zodat het virus tegen de grote lijstertrek vanaf midden september is overgewaaid.”

bron: Belga