Federale begroting – Kernkabinet bereikt akkoord over begroting en structurele hervormingen

Federale begroting - Kernkabinet bereikt akkoord

De topministers van de federale regering zijn het dinsdagnacht eens geraakt over een reeks nieuwe structurele hervormingen op het vlak van onder meer fiscaliteit, concurrentiekracht en sociale cohesie. De kmo’s krijgen een fiscaal voordeel met een tarief in de vennootschapsbelasting dat op termijn daalt naar 20 procent. Voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft, komt er een heffing van 0,15 procent. Volgens premier Charles Michel komt er ook een stimulans om in de reële economie te investeren. “Het gaat om een maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de wet Cooreman-De Clercq”, legt de premier uit.

Op het vlak van tewerkstelling komt er een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel en zal de wet op de e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk. Vanaf 2018 komen er lastenverlagingen in de strijd tegen sociale dumping in de bouwsector. Daarnaast is sprake van een hervorming van de proefperiode en van de aanmoediging van startersbanen.

Wat de begroting betreft, raakte de regering het voor 2018 eens over een inspanning van 0,6 procent van het bbp, ofwel 2,6 miljard euro. In lijn met de besliste maatregelen werden ook al de grote lijnen voor de begroting van 2019 getrokken. Het evenwicht op de begroting wordt vooruitgeschoven. “Europa legt ons dat niet op. We gaan voort met de sanering, de structurele hervormingen en de aanpak van de schuldenlast”, aldus nog premier Michel.

De eerste minister reageert verheugd op het akkoord over de “grote hervormingen die perfect in lijn liggen met het regeerakkoord”. Het gaat over “nieuwe hervormingen die de middenklasse, de mensen die werken en de sociale cohesie ten goede komen”. Zo werden maatregelen genomen over de aftrek van kosten voor opvang en de automatische toekenning van sociale rechten. Er is ook sprake van een handicapplan.

bron: Belga