MR en cdH snoeien in structuren en werkingskosten

MR en cdH snoeien in structuren en werkingskosten

De nieuwe Waalse coalitiepartners MR en cdH zetten de schaar in de werkingskosten van overheidsstructuren. Er komt een vermindering van het aantal mandaten en vergoedingen. Dat hebben partijvoorzitters Olivier Chastel en Benoît Lutgen aangekondigd in Namen, waar ze toelichting gaven bij het regeerakkoord waarover liberalen en humanisten het eerder op de dag eens raakten. De nieuwe bewindsploeg kwam tot stand nadat Lutgen had aangekondigd dat zijn partij niet langer wilde regeren met de PS in Wallonië, Brussel en de Franse gemeenschap. Het cdH verwees daarbij naar de verschillende schandalen van de voorbije weken en maanden en naar de rol die de PS daarin speelde. Het is dan ook geen verrassing dat transparantie en goed bestuur prominent aanwezig zijn in het regeerakkoord. MR en cdH kondigden aan dat ze het decreet met maatregelen dat tot stand kwam na het Publifin-schandaal zullen uitvoeren en er 62 bestuursmaatregelen zullen aan toevoegen waarover ze met Ecolo onderhandelden.

Beide partijen schuiven een drastische vermindering van de werkingskosten van publieke structuren. Daarin is sprake van een beperking van de mandaten en vergoedingen en een rationalisering van de structuren. Het loon van de ministers daalt met tien procent, de kost van de kabinetten gaat eveneens met tien procent omlaag, twintig pararegionale structuren verdwijnen, net als 200 bestuurdersmandaten.

De nieuwe meerderheid zal het parlement ook een ingrijpende hervorming van de provincies voorstellen. MR en cdH zullen analyseren welke bevoegdheden kunnen worden overgedragen naar andere beleidsniveau. Er is sprake van de afschaffing van het provinciecollege – wat in Vlaanderen de bestendige deputatie is – en de provincieraad zou worden vervangen door een vertegenwoordiging van de gemeenten. Daarvoor is wel een tweederdemeerderheid nodig.

Bij de rationalisering willen MR en cdH de werkgelegenheid beschermen. De operatie moet middelen vrijmaken om in 2018 het kijkgeld af te schaffen. Dat zou gebeuren in een ruimere fiscale hervorming, waarbij ook de registratierechten, schenkingsrechten, successierechten en autofiscaliteit komen kijken.

Jobcreatie wordt de absolute prioriteit. Opleidingen zullen meer worden afgestemd op de arbeidsmarkt. Op milieuvlak zullen de nieuwe coalitiepartners een duurzame obligatie lanceren om bedrijven en kmo’s te steunen richting korte ketens en minder CO2-uitstoot. Ook willen ze maatregelen opstarten voor “een Wallonië zonder diesel in 2030”.

Het akkoord telt een dertigtal bladzijden, zonder veel becijferde doelstellingen. “We hebben geen maatregelen ingeschreven waarvan we niet zeker waren dat ze binnen de 24 maanden kunnen worden uitgevoerd. We hebben niet de leerling-tovenaar uitgehangen. De oefening is rigoureus uitgevoerd om de schuldenlast van Wallonië niet te verzwaren”, aldus Chastel.

bron: Belga