Huurder kan ook kort contract op elk moment opzeggen

Huurder kan ook kort contract op elk moment opzeggen

Huurders kunnen vanaf september 2018, als het nieuwe Vlaamse huurdecreet van kracht wordt, ook een kort contract op elk moment opzeggen. Verhuurders krijgen die optie niet. Dat schrijft De Tijd vandaag. In de praktijk is al meer dan de helft van alle lopende huurcontracten een kortlopend contract, blijkt uit cijfers van het Vlaams Huurdersplatform. Zo’n kort contract kan op dit moment niet voor het einde worden opgezegd, tenzij beide partijen daarmee instemmen. Dat verandert met het nieuwe huurdecreet.

Zoals dat nu al het geval is voor een negenjaarscontract zal de opzegtermijn van een kort contract ook drie maanden bedragen, of het nu om een contract van een, twee, of drie jaar gaat. De opzegtermijn start de eerste dag die volgt op de maand van de opzegging.

De opzegvergoeding bedraagt anderhalve, één of een halve maand huur, naargelang het huurcontract door de opzeg in het eerste, tweede of derde jaar van de huur eindigt.

bron: Belga