Gemeenschappelijk vakbondsfront noemt pensioenwijziging “contractbreuk”

Gemeenschappelijk vakbondsfront noemt pensioenwijziging "contractbreuk"

De christelijke, socialistische en liberale vakbonden noemen in een gemeenschappelijk persbericht de maatregelen die pensioenminister Bacquelaine (MR) donderdag op zijn website bekendmaakte een vorm van “pure contractbreuk”. “Mensen bestraffen door te lage pensioenen te verlagen is het nieuwe normaal”, stellen de sociale organisaties zondag in een gemeenschappelijke persmededeling. “Pensioenminister Bacquelaine snijdt nog dieper in ons pensioenen”, aldus de vakbonden. “De werknemers die op brugpensioen gaan in het algemene stelsel zullen minder pensioen krijgen. Hun jaren brugpensioen zullen voor de pensioenberekening niet langer meetellen aan het laatste loon maar aan een minimumloon. Bovendien zullen werknemers die langer dan één jaar zoeken naar werk, ook de nieuwe, negatieve berekening ondergaan. Daarnaast zou de minister opnieuw diezelfde gestigmatiseerde groep van werkzoekenden en bruggepensioneerden benadelen. Het compensatiemechanisme dat voorzag dat mensen met meer dan 45 jaar loopbaan hun eerste lage lonen vervangen zagen door hun laatste hogere lonen zou worden afgeschaft.”

“Werkbare eindeloopbanen en positieve maatregelen zijn onbekend terrein voor deze regering”, concluderen de vakbonden in hun persbericht. “Door mensen te bestraffen en hun (nog) lagere pensioenen te geven wordt het voor hen nog moeilijker om een nieuwe job te vinden of om hun job vol te houden tot hun 67ste.”

bron: Belga