Poolse president dient compromisvoorstel in voor hervorming Justitie

Poolse president dient compromisvoorstel in voor hervorming Justitie

Ook de Poolse president Andrzej Duda mengt zich nu in de discussie rond de controversiële hervorming van Justitie in zijn land. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend waarin is opgenomen dat de leden van de Poolse Raad voor de rechtspraak moeten verkozen worden met een drievijfdemeerderheid. Dat zou betekenen dat de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) niet alleen kan beslissen over de samenstelling van de Raad. De Poolse Raad voor de rechtspraak speelt een centrale rol in het gerechtelijk systeem in Polen en moet de onafhankelijkheid van Justitie waarborgen. “Het voorstel moet vermijden dat de Raad enkel wordt onderworpen aan één partij, één politieke groep. Dat is niet aanvaardbaar, en zou worden beschouwd als politiek dictaat”, aldus Duda, die nochtans dicht bij de PiS staat.
Er is veel kritiek op de hervorming van Justitie die PiS wil doorvoeren. De oppositie en de burgergemeenschap vrezen dat met de hervormingen de rechtsgang minder onafhankelijk wordt, en de oppositie spreekt van een “aankondiging van een staatsgreep”.
Een van de omstreden voorstellen maakt de weg vrij voor politieke benoemingen van de leden van de Raad van rechtspraak. Het tweede wetsvoorstel regelt dat de minister van Justitie voorzitters van rechtbanken mag vervangen, terwijl in een derde voorstel staat dat de leden van het Hooggerechtshof uit hun functie worden gezet tenzij de justitieminister hen heeft benoemd.
De eerste twee wetsvoorstellen werden al goedgekeurd door beide Kamers in het parlement, en hebben enkel nog een handtekening van Duda nodig om in voege te treden.
Het voorstel van Duda is een “lichtpuntje”, maar geen bevredigende oplossing, stelde de woordvoerder van de Nationale raad voor Justitie dinsdag.

bron: Belga