“Koning heeft recht om personenbelasting te betalen”

Koning heeft recht om personenbelasting te betalen

De Kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye hebben een wetsvoorstel ingediend dat voorziet dat de koning personenbelasting betaalt op het bezoldigingsbestanddeel van de civiele lijst. De grondwet bepaalt dat alle Belgen gelijk zijn voor de fiscale wet, maar de koning betaalt vandaag geen belasting op de civiele lijst, merken ze op. Voor Vuye & Wouters is het betalen van belastingen naar Belgisch recht een politiek recht. Het strookt dan ook niet met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel om de koning dit recht te ontzeggen, luidt het in de toelichting van het voorstel.

Het wetsvoorstel deelt de civiele lijst op in twee bestanddelen: een “bezoldigingsbestanddeel” en een “deel werking en personeel”. Dat idee is niet nieuw: in 1951 vroeg de socialist Camille Huysmans reeds om de civiele lijst op te delen in een deel bezoldiging en een deel kosten. Bovendien wordt sinds de wet van 27 november 2013 al een gelijkaardig onderscheid gemaakt bij de dotatie.

Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de aangerekende uitgaven op het “deel werking en personeel”. Het Hof brengt verslag uit aan de Kamer. Indien blijkt dat er een overschot is, wordt dit overschot in mindering gebracht van de civiele lijst van het eerstvolgende jaar.

bron: Belga