CdH wil nu ook in Brussel regeringswissel

CdH wil nu ook in Brussel regeringswissel

CdH wil nu ook een wissel van de Brusselse regering, zonder de PS. Brussels cdH-minister Céline Fremault vindt daarvoor aanleiding in documenten die opdoken tijdens de onderzoekscommissie in het Brussels parlement over daklozenorganisatie Samusocial. Daaruit bleek dat kabinetsmedewerkers van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister Pascal Smet (sp.a) aanwezig waren op een seminarie van Samusocial in februari in Spa. Fremault hekelt dat ze als bevoegde minister niet op de hoogte was, berichtten zakenkranten L’Echo en De Tijd vandaag. Ze ervaart dat als “machtsspelletjes” achter haar rug die volgens haar het bewijs leveren dat het schandaal rond Samusocial niet beperkt blijft tot de stad Brussel. “Ik roep Olivier Maingain op om alternatieven te bekijken”, zei Fremault in L’Echo, wiens cdH momenteel samen met het Défi van Maingain en de PS aan Franstalige kant in de Brusselse coalitieregering zit.

Het kabinet van Pascal Smet zegt dat zijn kabinetsmedewerkster, die ook regeringscommissaris was bij Samusocial, op het seminarie was voor een werkvergadering. Ze kwam er een ordonnantie over daklozenbescherming toelichten. De vrouw zou er niet het hele weekend aanwezig geweest zijn en alle kosten zelf betaald hebben.

Smet reageert niet op het pleidooi van Fremault voor een regeringswissel. Wel klinkt in sp.a-kringen verbazing dat Fremault er zo zwaar aan tilt dat de andere regeringscommissaris, afkomstig van haar kabinet, niet aanwezig was. Volgens de Vlaamse socialisten zag ze in het verleden zelf organisaties als Samusocial apart en was dat nooit een probleem. De verontwaardiging van Fremault wordt gezien als onderdeel van een “breder politiek manoeuvre”.

Ook zou op het seminarie de financiering besproken zijn van een gebouw op de Brusselse Poincarélaan dat Samusocial gebruikte. Volgens het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort was dat de reden van de aanwezigheid van zijn kabinetsmedewerker. Vervoort spreekt van een zogezegde ‘affaire’ die als voorwendsel moet dienen om de stekker uit de Brusselse regering te trekken. Eerder had cdH al uitdrukkelijk afstand genomen van de PS in Wallonië.

bron: Belga