Nieuw Vlaams huurdecreet goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerp van huurdecreet goedgekeurd. Het gaat om een nieuwe Vlaamse bevoegdheid in het kader van de zesde staatshervorming. Meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de huurwaarborg van twee tot drie maanden. CD&V was het oorspronkelijk niet eens met de verhoging van de waarborg tot drie maanden, maar omdat er een reeks flankerende maatregelen komt gaat nu toch iedereen akkoord. Zo komt er een renteloze, anonieme huurwaarborgregeling. “Heel wat verhuurders weigeren immers een waarborg die afkomstig is van het OCMW”, zegt minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Ook de OCMW’s verlenen indien gewenst nog steeds een waarborg, de huurder kiest.
Nieuw is voorts dat huurder of verhuurder ook bij het aflopen van het contract een plaatsbeschrijving kunnen vragen en dat huurcontracten makkelijker kunnen worden opgezegd voor een renovatie. Huurders moeten zich voortaan ook verplicht verzekeren voor waterschade.
In de toekomst zullen ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund worden, net als huurdersverenigingen. Op die manier moeten ze onder meer extra armslag krijgen in het sensibiliseren voor discriminatie op de huurmarkt.
Homans belooft tot slot ook werk te maken van het geconventioneerd huren, voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale woning. Dat systeem wordt in een ander decreet gegoten, dat samen met het huurdecreet in het voorjaar in het parlement zal komen.

bron: Belga