Kamer – Ook vrije beroepen kunnen failliet gaan

Ook vrije beroepen, zoals dokters, advocaten en architecten, zullen in de toekomst failliet kunnen gaan en een beroep kunnen doen op beschermingsprocedures in het insolventierecht. Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de Kamer donderdag het licht op groen heeft gezet. De tekst moet ook voorkomen dat een ondernemer die overkop gaat, blijvend gestigmatiseerd wordt. Cijfers van Graydon tonen aan dat in de eerste helft van dit jaar, 5.731 zaken failliet gingen. Die bevonden zich in uiteenlopende sectoren. Vooral bij oudere ondernemingen valt een stijgende trend waar te nemen. Zij bereiden zich soms niet goed voor op de toekomst of op een overname.
Wie met zijn onderneming in moeilijk vaarwater terecht komt, moet een beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde daarom één wet op. Hij wil daarmee inzetten op meer overlevingskansen voor alle ondernemingen in moeilijkheden. Bovendien wil hij met de tekst het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens failliet ging.
Een eerste ingreep bepaalt dat ook vrije beroepen failliet kunnen gaan en kunnen genieten van de voordelen van een insolventieprocedure. Indien ze in financiële moeilijkheden komen, krijgen de vrije beroepen de mogelijkheid om hun onderneming op een ordentelijke manier aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden.
Wie in een faillissementsprocedure zit, zal in de toekomst opnieuw kunnen starten met een nieuwe onderneming. De ondernemer moet dus niet langer wachten op de afwikkeling van het lopende faillissement. Na een akkoord van de rechter kunnen de schulden die hij niet kan terugbetalen, binnen dat faillissement kwijtgescholden worden aan de natuurlijke persoon.
Het wetsontwerp wil ook het minnelijk akkoord stimuleren. Nu is zo’n minnelijke schikking niet aantrekkelijk, omdat de betalingen tussen schuldenaar en schuldeiser, achteraf bij een eventueel faillissement kunnen worden teruggevorderd. De schuldeiser heeft ook geen mogelijkheid om het minnelijk akkoord af te dwingen. Dat wordt in de toekomst wel mogelijk. Een bedrijf in moeilijkheden zal ook een beroep kunnen doen op een bemiddelaar die hem bijstaat bij het opstellen van een akkoord met schuldeisers.
Tot slot voorziet de wettekst dat wie een faillissementsdossier wil neerleggen, niet meer langs de griffie van de rechtbank moet passeren. Een centraal register solvabiliteit moet een einde maken aan die papiermolen.
De oppositie onthield zich bij de stemming.

bron: Belga