Geens zoekt oplossing voor ongeziene toestand in gevangenissen

Geens zoekt oplossing voor ongeziene toestand in gevangenissen

In overleg met de vakbonden van het gevangenispersoneel en de directies is minister van Justitie Koen Geens op zoek naar een oplossing. Dat laat de minister vandaag weten in een reactie op het rapport van het antifoltercomité van de Raad van Europa (CPT), over de toestand in de Belgische gevangenissen. Met een bijzonder harde tik op de vingers laat dat comité onder meer weten dat ze in de afgelopen 27 jaar in de 47 lidstaten “nooit eerder een vergelijkbaar fenomeen heeft waargenomen”. Het comité roept alle betrokken partijen nu op om snel werk te maken van de gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen.

In vier eerdere bezoekverslagen, sinds 2005 al, maakte het CPT al melding van de minimumdienstverlening. Geens geeft mee dat hij “al sinds het begin van deze legislatuur bekijkt hoe we aan deze eis van het CPT kunnen voldoen”. “We zullen de aanbevelingen van het CPT aangrijpen om verder te werken aan de verwezenlijking van wat ook reeds opgenomen was in het regeerakkoord.”

Voor Geens moet deze vraag “eindelijk gerealiseerd” worden: “Het strekt niet tot eer dat binnen de grenzen van Europa enkel België dit nog niet gerealiseerd heeft.” Zo’n gegarandeerde dienstverlening moet leiden tot een humaan beleid in de gevangenissen tijdens stakingen.

De justitieminister ziet ook een positieve nooit in het rapport van het CPT, omdat erkend wordt dat de onderhandelingen “een uitstekende gelegenheid bieden om een gegarandeerde dienstverlening, met respect voor zowel de rechten van het personeel als voor de gedetineerden, in te voeren”.

bron: Belga