Onmogelijk om verkiezingsprogramma’s al in 2019 te laten doorrekenen

Onmogelijk om verkiezingsprogramma's al in 2019 te laten doorrekenen

De Vlaamse overheid beschikt nog niet over voldoende mensen en ICT-mogelijkheden om de partijprogramma’s voor de Vlaamse verkiezingen in 2019 door te rekenen. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. De CD&V’er vindt dat Bourgeois de oefening te snel als onmogelijk bestempelt. “Een onafhankelijke doorrekening zou de geloofwaardigheid van de politiek enkel ten goede komen”, aldus Bothuyne. Minister-president Geert Bourgeois had eerder wel al laten verstaan dat hij principieel voorstander is van een doorrekening van de Vlaamse verkiezingsprogramma’s. Maar tegen 2019 is een dergelijke oefening vanuit de Vlaamse overheid onmogelijk. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) is nog in volle uitbouw, maar voorlopig ontbreken de nodige mensen en ICT-mogelijkheden, zo zei hij woensdag in antwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.

Bothuyne reageerde ontgoocheld op dat antwoord. De CD&V’er vindt dat Bourgeois zich “vrij snel neerlegt bij de materiële onmogelijkheid om nog een en ander op een goede manier te organiseren tegen 2019”. Volgens hem moet eventueel de hulp van de universiteiten ingeschakeld worden. Hij is er alvast van overuigd dat een onafhankelijke doorrekening “de geloofwaardigheid van de politiek ten goede zou komen”.

N-VA-parlementslid Matthias Diependaele stelt voor om de partijen eventueel zelf te laten meebetalen om zo de capaciteitsproblemen op te lossen. Een piste die minister-president Bourgeois wel ziet zitten: “Dat klinkt als muziek in de oren. Als het parlement het daarmee eens zou zijn, zou dat een heel mooie bijdrage zijn tot het versterken van onze eigen statistische analysecapaciteit en tot de analyse van de beleidsmaatregelen. We zouden veel meer documentatie en analyse kunnen verstrekken dan we tot nu toe doen.”

bron: Belga