Begrotingscontrole – “Regering zal inspanning met realisme vastleggen”

Begrotingscontrole - "Regering zal inspanning met realisme vastleggen"

De regering zal de inspanning die nodig is om de begroting op koers te houden, op realistische en verantwoordelijke wijze vastleggen. Dat zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), na mediaberichten over een nieuw rapport van het monitoringcomité. Uit dat rapport zou blijken dat de regering-Michel voor 2017 83 miljoen euro moet zoeken om op begrotingskoers te blijven. De inspanning zou oplopen naar 4,2 miljard in 2018, 7,7 miljard in 2019 en 8,2 miljard in 2020.

Bij ongewijzigd beleid evalueert het monitoringcomité het structurele tekort op 1,29 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018, en op 1,66 procent bbp in 2019, zegt Wilmès.“De cijfers van het comité bevestigen het traject voor 2017”, stelt de minister in een persbericht. “Ze bevestigen ook dat er nog maatregelen nodig zijn in 2018 en 2019, al weten we ook dat de toestand kan evolueren, met name in functie van de reële groei.”

Wilmès wijst op de resultaten die al werden geboekt, maar geeft toe dat de gezondmaking van de financiën moet worden voortgezet. Ze benadrukt wel dat dat moet gebeuren “zonder te raken aan de economische heropleving en zonder de investeringen en jobcreatie af te remmen”.

bron: Belga