Federale regering vordert bijna anderhalf miljard euro terug van de gewesten

Federale regering vordert bijna anderhalf miljard euro terug van de gewesten

De federale regering vordert bijna anderhalf miljard euro terug van de regio’s. Het gaat om een herberekening van het deel van de personenbelasting dat de voorbije drie jaar naar de gewesten is gegaan. De gewesten hebben fiscale autonomie en kunnen opcentiemen heffen op een deel van de personenbelasting. Om die opcentiemen te bereken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde autonomiefactor. Die lag voor de jaren 2015, ’16 en ’17 voorlopig vast op 25,99%.

De federale ministerraad heeft nu voor diezelfde jaren de definitieve autonomiefactor vastgelegd op 24,957%, lager dan de voorlopige dus. Na herberekening blijkt dat de regio’s voor elk betrokken jaar vier- à vijfhonderd miljoen euro teveel kregen. In totaal recupereert de federale regering 1,46 miljard euro.Begrotingsmatig zullen die middelen volgend jaar teruggevorderd worden. In de praktijk zullen de deelstaten elk jaar een klein stukje (twee procent) van bepaalde doorstortingen moeten inleveren. Op die manier wordt de terugbetaling gespreid over ongeveer achttien jaar.

bron: Belga