Politieke crisis Franstalig België – CdH wil afschaffing kijkgeld doorschuiven naar volgende regering

Politieke crisis Franstalig België - CdH wil afschaffing kijkgeld doorschuiven naar volgende regering

Het cdH heeft vandaag een derde van de punten op de agenda van de Waalse regering geweigerd. Het gaat onder meer om de geplande afschaffing van het kijkgeld. De partij wil die afschaffing liever laten doorvoeren door de volgende Waalse regering. Waals minister-president Paul Magnette (PS) spreekt van een “politieke verlamming die de socio-economische positie van Wallonië ernstig kan beschadigen”. De politieke crisis in Franstalig België laat zich voelen. De Waalse regering is al langer van plan het kijkgeld af te schaffen. De PS en het cdH waren het er eerder ook al over eens de belasting, die een Waals gezin 100 euro per jaar kost, stapsgewijs af te schaffen in 2018 en 2019. Het verlies aan inkomsten (100 miljoen euro per jaar) zou kunnen gecompenseerd worden door de inkomsten uit de regionale fiscale regularisatie.

Maar het cdH gaat nu op de rem staan. De partij vreest dat de PS nog snel een cadeautje aan de burger wil doorduwen alvorens de partij aan de kant wordt geschoven. Het cdH zelf is ook voor de afschaffing van het kijkgeld, maar wil die afschaffing liever realiseren met de MR, de partij waarmee gesprekken lopen voor de vorming van een nieuwe regering. De MR zelf heeft ook liever niet dat het cdH nog op de valreep akkoorden sluit met de PS.Daarom heeft het cdH ook meteen een derde van de punten op de agenda van de Waalse regering geblokkeerd. De partij trok ook een aantal agendapunten van de eigen ministers in. De ministerraad was daarmee op een half uurtje afgehandeld. Minister-president Paul Pagnette reageerde misnoegd. “Het cdH heeft zelfs een aantal subsidies aan bedrijven en vzw’s geblokkeerd”. Volgens Magnette dreigt de politieke crisis te leiden tot een “verlamming met mogelijk ernstige socio-economische gevolgen voor Wallonië”.

bron: Belga