Werken aan Antwerpse Leien leggen opnieuw belangrijk stuk Spaanse omwalling bloot

Parallel met de grootschalige werken aan en onder de Antwerpse Leien vindt momenteel ook op verschillende locaties archeologisch onderzoek plaats naar de zestiende-eeuwse Spaanse stadsomwalling waarvan de restanten zich nog onder de Leien bevinden. Delen daarvan zullen plaats moeten maken voor de geplande autotunnels, maar waar mogelijk worden ze bewaard en soms zelfs permanent zichtbaar gemaakt als archeologische site. De Spaanse omwalling van Antwerpen werd in 1542 opgericht in opdracht van Keizer Karel V om bewoners en handelaars te beschermen tegen aanvallen, nadat gebleken was dat de verouderde middeleeuwse versterking niet meer voldeed. Ze bestond uit negen vijfhoekige bastions, acht muren en vier stadspoorten met bruggen over een gracht. In die tijd was het een van de meest moderne versterkingen die denkbaar waren, maar eind negentiende eeuw moest ze wijken voor een nieuwe stadsboulevard – de Leien.

Net als bij de eerdere heraanleg van de zuidelijke Leien, komen ook nu bij de werken rond het Operaplein opnieuw restanten van de omwalling aan de oppervlakte. Zo blijkt nog vijf meter van de twaalf meter hoge muur van het Kipdorpbastion bewaard te zijn gebleven. Een deel zal moeten verdwijnen door de aanleg van autotunnels, maar de zuidelijke bastionflank en de geschutsvloeren zullen worden geïntegreerd in een permanente archeologische site aan de Kipdorpbrug, waarvan het middengedeelte in september zal worden blootgelegd. Elders zal een stuk stadsmuur worden gerestaureerd en geïntegreerd in het parking- en tunnelcomplex onder het Operaplein. De archeologische onderzoeken zorgen in principe niet voor een vertraging van de algemene werkzaamheden.De archeologen hopen ook nog overblijfselen te vinden van de “Franse Furie”, een veldslag waarbij Franse troepen in 1583 een (mislukte) verrassingsaanval op Antwerpen uitvoerden hoewel ze geacht werden bondgenoten te zijn tegen Spanje.

bron: Belga