Groen en Vlaams Belang hekelen houding N-VA in dossier Mystery calls

Oppositiepartij Groen roept minister van Werk Kris Peeters op om, ondanks het verzet van N-VA, door te zetten met de invoering van mystery calls. “N-VA staat op de rem in de strijd tegen discriminatie”, meent Kamerlid Evita Willaert. Aan de andere kant van het politieke spectrum hekelt ook Vlaams Belang, dat gekant is tegen mystery calls, de houding van N-VA in het debat. Dinsdagochtend raakte bekend dat Peeters wil doorzetten met het plan om anonieme praktijktests mogelijk te maken, om zo discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen. Nieuws dat Groen als muziek in de oren klonk. “Die mystery calls zijn een eerste stap om perspectief te bieden aan zovele landgenoten die het gevoel hebben er niet bij te horen”, aldus Willaert. Dat coalitiepartner N-VA verzet aantekent, vindt het Groen-Kamerlid “beschamend”. “N-VA spreekt over het beschermen van westerse waarden, maar laat toe dat mensen elke dag opnieuw gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt.”

Volgens Groen gaat N-VA hiermee in tegen de meerderheidsresolutie die de Kamer twee jaar geleden goedkeurde. “De N-VA-resolutie voorzag in de mogelijkheid om, als er na twee jaar geen resultaat is van de zelfregulering in de sectoren, een systeem van gerichte controles op poten te zetten. Deze resolutie is op 2 juli 2017 twee jaar geworden en er is géén resultaat. Mystery calls zijn de logische volgende stap”, vindt Willaert.Ook Vlaams Belang, dat in tegenstelling tot Groen vierkant gekant is tegen mystery calls, komt terug op de twee jaar oude resolutie en de houding van N-VA. “Om haar achterban niet voor het hoofd te stoten, laat de N-VA nu uitschijnen dat zij nooit heeft ingestemd met praktijktesten of mystery calls inzake zogenaamde discriminatie op de arbeidsmarkt, maar dat verhaal klopt niet als men naar de feiten kijkt”, stelt de oppositiepartij.

“Ik ben natuurlijk verheugd dat de N-VA nu in deze aangelegenheid haar kar keert, want dergelijke praktijktest zijn niets anders dan hatelijke Gestapo- en verklikkingspraktijken. Ik hoop alleen maar dat dit geen loze praat is van de N-VA om de achterban te sussen en dat N-VA, als het er echt op aan zal komen, niet alleen deze testen met woorden, maar ook met daden zal tegenhouden”, besluit Kamerlid Barbara Pas.

bron: Belga