Sociale zekerheid uit de rode cijfers

Er wordt dit jaar een overschot van 84 miljoen euro verwacht voor de sociale zekerheid. Dat is beter dan verwacht. Volgend jaar stijgt het overschot naar 443 miljoen euro en in 2019 zelfs naar 650 miljoen euro, schrijft De Tijd op basis van een rapport dat de krant kon inkijken. De voorbije jaren was er telkens sprake van een gat in de sociale zekerheid. De nieuwe, positieve trend wordt verklaard door de extra jobs, waardoor meer sociale bijdragen in het laatje komen. Bovendien kunnen werkgevers vanaf dit jaar opnieuw loonsverhogingen toekennen, een gevolg van een akkoord tussen de sociale partners. Daardoor stijgt de loonmassa en betalen bedrijven meer sociale bijdragen.

Een tweede verklaring voor de overschotten is dat de regering van plan is meer inkomsten uit de btw en de roerende voorheffing naar de sociale zekerheid te versluizen. Dat is nodig om de geplande loonlastenverlagingen voor bedrijven -een gevolg van de taxshift- te financieren. Die zogenaamde evenwichtsdotatie bedraagt zo’n 3,2 miljard euro.

Het ziet er dus naar uit dat de exploderende uitgaven voor langdurig zieken, pensioenen en de gezondheidszorg de komende jaren kunnen worden opgevangen. Volgens het rapport stijgen die in de periode 2017-2020 met 5,8 miljard euro.

bron: Belga