Meer jongvolwassenen vragen gespecialiseerde hulp na hun 18de

Steeds meer jongeren die als minderjarige jeugdhulp hebben gekregen, vragen om ook na hun 18de verjaardag te kunnen rekenen op gespecialiseerde en intensieve hulp. Zo startte in 2016 voor 1.570 jongvolwassenen voortgezette hulp op in een voorziening. In 2015 ging het nog om 1.343 jongeren. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij het Agentschap Jongerenwelzijn. Uit het nieuwe “Actieplan Jongvolwassenen” blijkt dat het trouwens de bedoeling is op termijn alle vormen van jeugdhulp uit te breiden tot de leeftijd van 25 jaar. Het “Actieplan Jongvolwassenen” moet een gekend maar pijnlijk probleem in de jeugdhulp aanpakken. Sommige kwetsbare jongeren vallen na een traject in de jeugdhulp op hun 18de verjaardag in een zwart gat. Ze staan plots – al dan niet op eigen verzoek – op eigen benen. Het is een debat dat vorig jaar opnieuw oplaaide na de tragische dood van Jordy B., de 19-jarige jongen die na een verleden in een jeugdinstelling van ontbering stierf in een tent in de Gentse Blaarmeersen.

Iedereen is het erover eens. Jongeren in de overgang naar meerderjarigheid moeten beter begeleid worden. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofde meteen een aantal ingrepen. Intussen is er een plan klaar met een lijst geplande acties. Dat gaat van het opstellen van een ‘groeiplan’ op de leeftijd van 16 jaar tot een rondetafel kort voor de 18de verjaardag gevolgd door een ‘ondersteuningsplan’ dat de jongere moet helpen bij de overgang naar meerderjarigheid.

Bedoeling is ook dat elke jongere die als minderjarige jeugdhulp heeft gekregen, in de toekomst de kans krijgt om voortgezette hulpverlening aan te vragen. Concreet moet elke vorm van hulpverlening, van laagdrempelige hulp tot gespecialiseerde en intensieve hulp in een voorziening, die momenteel tot de leeftijd van 18 jaar ingezet kan worden, op termijn tot de leeftijd van 25 jaar ingezet worden.

Uit de cijfers blijkt alvast dat er vorig jaar al meer jongeren hebben aangeklopt voor een voortzetting van de gespecialiseerde en intensieve hulp die ze krijgen. Het gaat dan om hulp in voorzieningen van Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor Jongeren met een Handicap (VAPH) of jongeren in een internaat met permanente openstelling (IPO). In 2016 ging het om 1.570 jongeren. Het jaar voordien ging het nog om 1.343 jongeren.

bron: Belga