Europese Commissie omarmt technologie in strijd tegen terrorisme

Europese Commissie omarmt technologie in strijd tegen terrorisme

De Europese Commissie voert de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit verder op. Met een reeks technologische oplossingen wil ze het mogelijk maken om gemakkelijker gegevens te delen tussen de bestaande informatiesystemen. Zo moeten ze toegankelijker worden voor politie, douane en gerecht. Om de interoperabiliteit tussen de informatiesystemen te garanderen, wil de Commissie het mandaat van eu-LISA versterken. Dat is het agentschap dat de lidstaten ondersteunt bij hun veiligheidsbeleid. Het beheert drie grootschalige IT-systemen waarmee de binnenlandse veiligheid wordt bewaakt (via het Schengeninformatiesysteem, SIS), de Schengenlanden visagegevens kunnen uitwisselen (via het visuminformatiesysteem, VIS) en kan worden nagegaan welk EU-land verantwoordelijk is voor een bepaalde asielaanvraag (via Eurodac).

De Commissie stelt vast dat die informatiesystemen nog te veel beperkingen vertonen. Er vallen ook informatielacunes, terwijl er bovendien een grote nood is aan het kunnen delen van info tussen de systemen. Eu-LISA moet daarom instaan voor een nieuw, centraal beheer van die systemen en de technische oplossingen uitwerken om de gevraagde interoperabiliteit te realiseren.

Het agentschap moet trouwens ook voor drie nieuwe informatiesystemen verantwoordelijk worden, die nu nog in de steigers staan of aangepast worden. Het gaat om het inreis-uitreissysteem (EES), waarin de reisgegevens worden geregistreerd van niet-EU-burgers die naar de Schengenzone komen, ETIAS, waarmee de veiligheidscontroles van niet-visumplichtige reizigers worden versterkt, en ECRIS, dat strafrechtelijke informatie bevat over onderdanen van niet-EU-landen.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, zegt Europees commissaris van Justitie Vera Jourova over het Commissievoorstel. “Wij geven de politie, aanklagers en rechters krachtigere instrumenten om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te bestrijden.” Haar collega voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos vat het zo samen: “Onze grenswachters en rechtshandhavings- en immigratiefunctionarissen moeten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie om hun werk te kunnen doen”.

bron: Belga