Uitkering voor burgemeesters – “Geen werkloosheidsvergoeding, wel een compensatievergoeding”

Gina Verbestel, OCMW-voorzitter in het Oost-Vlaamse Haaltert en genoemd in een regeling waarbij ze via de gemeentekas een uitkering krijgt, benadrukt dat het om een compensatievergoeding gaat om het inkomstenverlies van haar vorige job (deels) te compenseren. Ook zegt ze dat het systeem elders, maar ook in haar eigen gemeente al, meermaals toegepast werd en wordt. Peter Reekmans, burgemeester in Glabbeek en actief bij Lijst Dedecker, hekelt in de kranten van Mediahuis dat lokale politici die werkloos zijn, of dat worden tijdens hun mandaat, via een omweg (de gemeentekas) toch een uitkering kunnen krijgen omdat ze daar via de RVA geen aanspraak op kunnen maken.
Gina Verbestel (Open en Liberaal), OCMW-voorzitter in het Oost-Vlaamse Haaltert, verduidelijkt dat het om een compensatievergoeding gaat. “In 2012 kreeg ik mijn ontslag bij de Liberale Mutualiteiten”, zegt ze. “Ik kreeg een opzeg van drie jaar en tijdens die opzeg heb ik gestudeerd en me bekwaamd om de job van OCMW-voorzitter en schepen goed te kunnen uitvoeren. Begin 2016 heeft de personeelsdienst me gezegd dat ik recht had op een compensatievergoeding (omdat de opzeg afgelopen was). Ik maak daar nu gebruik van en hoop dat ik ooit terug een job zal krijgen zodat ik het inkomstenverlies niet meer heb. Ik heb meer dan dertig jaar gewerkt en het is niet door mijn eigen schuld dat ik ontslagen ben, maar om politieke redenen, en dat is ook uitgesproken door de arbeidsrechtbank. Ik krijg ook geen werkloosheidsvergoeding, maar een compensatievergoeding door het inkomstenverlies dat ik leid.”
Verbestel zegt dat het systeem niet uitzonderlijk is en in veel besturen toegepast wordt, in haar gemeente werd dat in het verleden ook al ‘meermaals’ toegepast, onder meer voor uitvoerende mandatarissen die voor hun 65ste gepensioneerd waren, en daardoor hun pensioen verloren. “De oppositie heeft dat trouwens mee goedgekeurd”, klinkt het verder. “Bovendien is er bij openbare besturen wetgeving, toezicht en interne controle. Waar je recht op hebt, kan je krijgen. We moeten niet heiliger zijn dan de paus.”

bron: Belga