EHRM doet uitspraak over Russisch verbod op “homopropaganda”

EHRM doet uitspraak over Russisch verbod op "homopropaganda"

Het Europees Hof voor de Rechten van Mens (EHRM) spreekt zich dinsdagochtend uit over de Russische wet die “homoseksuele propaganda” verbiedt. Het Hof zal oordelen of de wet tegen de vrijheid van meningsuiting is en ingaat tegen het verbod op discriminatie. Rond 10 uur doet het Hof uitspraak.
De wet werd in 2013 uitgebreid naar het hele Russische grondgebied. De wet bestraft het promoten van “niet-traditionele seksuele relaties” bij minderjarigen. Volgens de eisers, drie Russische activisten voor de rechten van de lgtb-gemeenschap, is de wet een virtueel verbod “op elke publieke vermelding van de homoseksualiteit”.
De drie mannen maakten hun tegenkanting tegen de wet kenbaar en kregen boetes opgelegd. Die vochten ze vruchteloos aan voor het Russische gerecht. Daarop trokken ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze oordelen immers dat de wet de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en het verbod op discriminatie (artikel 14) schendt.
Het drietal zei veroordeeld te zijn hoewel de vlaggen met opschriften die ze hadden ontplooid, onschuldig en banaal waren. Ook wezen ze op de impact van de wet op hun dagelijks leven. Ze zijn verplicht om te zwijgen over hun geaardheid als een minderjarige aanwezig is.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zetelt in Straatsburg en spreekt zich uit over vermoedelijke schendingen van de rechten en vrijheden die door het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het hof is bevoegd voor de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

bron: Belga