West-Vlaams gouverneur Decaluwé breidt oppompverbod uit

In West-Vlaanderen wordt het verbod om water op te pompen door de aanhoudende droogte uitgebreid. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé maandag beslist. Het captatieverbod, dat eind vorige week van kracht ging, geldt nu in het volledige IJzerbekken. Voor het ganse IJzerbekken is er vanaf vandaag/maandag een algemeen captatieverbod van kracht uit waterlopen voor beregening. Vorig week gold het verbod nog maar voor een deeltje het bekken. Daarnaast blijft het ook verboden om water op te pompen op het grondgebied van de polders Bethoostersche Broecken, De Moeren en Noordwateringen. Daar geldt sinds vorige week al een captatieverbod.
Verder is het ook verboden om water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden, en dat geldt voor de hele provincie. Ook de pleziervaart wordt tijdelijk niet meer afzonderlijk versast.

De uitbreiding komt er na een ontmoeting tussen de gouverneur, gedeputeerde Bart Naeyaert en alle waterbeheerders uit het IJzerbekken. Die kwamen samen om een gecoördineerde aanpak uit te werken en verdere peilverlaging in het stroomgebied van de IJzer te vermijden. “We moeten koste wat kost verzilting vanuit de zee tegengaan. Als dat zou gebeuren, dan zullen de gevolgen van deze droogte nog jaren voelbaar zijn”, aldus de gouverneur, die ook een strikte handhaving wil. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1.600 euro. De gouverneur onderzoekt of die gepaard kan gaan met de inbeslagname van de landbouwvoertuigen.
Er komt vanaf dinsdag ook een infopunt via de website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op de kaart. De komende dagen zijn bijkomende beperkende maatregelen mogelijk.

bron: Belga