Overeenkomsten maar ook onenigheden tussen Benelux-landen en Visegrad-groep

Overeenkomsten maar ook onenigheden tussen Benelux-landen en Visegrad-groep
Overeenkomsten maar ook onenigheden tussen Benelux-landen en Visegrad-groep

Na een eerste ontmoeting tussen de Benelux-landen en de Visegrad-groep (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije) blijkt het water nog te diep over het migratiebeleid en de detacheringsrichtlijn. Over de herlancering van het Europese project en de nood aan een Europese eenheid tijdens de brexitonderhandelingen was er meer eensgezindheid, zegt premier Charles Michel maandag in de Poolse hoofdstad Warschau. De eerste ministers van België, Nederland en Luxemburg kwamen voor het eerst samen met hun collega’s van de Visegrad-groep om verschillende thema’s aan te snijden.
Over de positie die de Europese landen moeten innemen tijdens de brexitgesprekken waren ze het eens. De EU-landen moeten aan hetzelfde zeel trekken. Daarnaast toonden de aanwezige premiers er zich ook voorstander van om het Europese project een nieuw elan te geven.
Toen de detacheringsrichtlijn maar vooral het Europese migratiebeleid werden aangesneden tijdens de werklunch was er van die eensgezindheid minder te merken. De Visegrad-groep, waar de instroom van migranten heel sterk te voelen is, staan niet te springen voor een gezamenlijke aanpak. Ze vinden het vooral niet kunnen dat ze verplicht asielzoekers gaan moeten opvangen uit andere landen. Zij ijveren daarentegen voor een “flexibele” solidariteit waarbij het aan de lidstaten vrij zou zijn om zelf te bepalen hoe ze een land in nood willen helpen. De Benelux-landen gaan dan weer vol voor een “onvoorwaardelijke solidariteit”, zei de Luxemburgse premier Xavier Bettel.
Ook over de detacheringsrichtlijn blijft het water nog te diep. Die richtlijn uit 1996 maakt het mogelijk dat een bedrijf uit de Europese Unie een werknemer tijdelijk op missie stuurt naar een andere lidstaat, waarbij de werknemer onder het sociale zekerheidsstelsel van zijn land van oorsprong blijft vallen. Dat zou sociale dumping tussen bedrijven aanmoedigen.
Michel beseft dat beide groepen van landen niet de meest “like-minded” zijn in Europa. Toch gelooft de premier dat “door dialoog en begrip voor elkaars meningen we tot een compromis kunnen komen”, klinkt het in Warschau.
Verwacht wordt dat de Benelux en de Visegrad-groep dit soort contacten in de toekomst zullen uitdiepen. Na de zomer vindt alvast een nieuwe ontmoeting plaats.

Bron: Belga