EU bereid tot sancties bij cyberaanvallen

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn maandag overeengekomen hoe de EU als één blok kan reageren bij cyberaanvallen. Sancties zijn een optie. Op hun vergadering in Luxemburg gaven de buitenlandministers groen licht aan hun “gezamenlijke diplomatieke respons op kwaadwillige cyberactiviteiten”. Als vreemde mogendheden of andere, zogenaamd niet-statelijke actoren een cyberaanval tegen een Europees doelwit ondernemen, mogen ze zich aan maatregelen verwachten die de EU normaal gezien voorbehoudt voor meer conventionele praktijken.

Als dat nodig zou blijken, zijn sancties zeker een optie, luidt het in een mededeling. Maar hoe dan ook zal de respons “in verhouding staan tot de reikwijdte, de omvang, de duur, de intensiteit, de complexiteit, de verfijning en de impact van de cyberactiviteit”.
De EU toont zich bezorgd over de toegenomen capaciteit en bereidheid van overheden en anderen om via cyberaanvallen hun agenda te realiseren. Ze bevestigt wel haar gehechtheid aan de vreedzame beslechting van internationale geschillen in cyberspace.

bron: Belga