Grootschalige oefening op Kalmthoutse Heide bewijst het nut van degelijke kaarten

Grote natuurbranden in het recente verleden hebben de nood aan een duidelijke, operationele cartografie voor de verschillende hulpdiensten aangetoond. Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) heeft daarom de piloot-applicatie ‘Cartografie voor Natuurbranden’ ontwikkeld, die zaterdag werd uitgetest tijdens een grootschalige oefening op de Kalmthoutse Heide.
Het doel van de piloot-applicatie is om alle hulpdiensten met dezelfde kaarten te laten werken. “Zo kunnen ze efficiënter werken en communiceren en dat levert tijdswinst op. Bij een grote natuurbrand telt immers elke seconde om de schade beperkt te houden en om mensenlevens te redden. Bij de brand op de Kalmthoutse Heide in 2011 beschikten bijvoorbeeld niet alle brandweerkorpsen over dezelfde kaarten”, zegt Rink W. Kruk van het NGI.
Het NGI ontwikkelde de applicatie in samenwerking met de hulpdiensten, ASTRID, de FOD Binnenlandse Zaken, Defensie en het Agentschap voor Natuur en Bos. De applicatie bestaat uit een basiskaart, met gedetailleerde info. Over de kaart ligt een grid, zodat de locatie van een plaats of een persoon gemakkelijk kan worden doorgegeven aan de hand van cijfers en letters. Toegangswegen, waterpunten, vluchtzones, etc. worden met dezelfde symbolen aangeduid en de kaarten kunnen zowel op een scherm als op papier gebruikt worden.
Het nut van met hetzelfde kaartmateriaal te werken, werd zaterdag bewezen tijdens een grootschalige oefening waar brandweer, politie, civiele bescherming, defensie, de federale gezondheidsinspecteur, ASTRID en het Agentschap voor Natuur en Bos aan deelnamen, een 160-tal mensen in totaal. Er werden daarbij blus- en terreinwagens ingezet, alsook een blushelikopter en search & rescue-helikopters. Minister van Defensie Steven Vandeput woonde de oefening bij.
“De oefening was een groot succes en we hopen dat het kaartsysteem nu ook een goede verankering zal krijgen in het Belgische crisismanagement”, zegt Rink W. Kruk.

bron: Belga