Elk jaar minstens 1,2 miljoen aan zitpenningen in Brussel

Elk jaar minstens 1

De nieuwe burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) zet vandaag/zaterdag het kadaster van Brusselse mandatarissen online. Tweehonderd structuren en bijna 1.400 postjes zijn jaarlijks goed voor minstens 1,2 miljoen euro aan zitpenningen, schrijven De Standaard en L’Echo zaterdag. De partijen van de meerderheid, PS en MR, hebben de grote brokken onder elkaar verdeeld. De vijf ziekenhuizen van de stad verdelen dan weer de meest lucratieve posten, tot 33.000 euro bruto per jaar. De grootste verdieners zijn Pascale Peraïta (PS, 78.657 euro), Christophe Pourtois (MR, 76.459 euro) en Faouzia Hariche (PS, 71.175 euro). Close geeft wel toe dat het kadaster nog onvolledig is aangezien het historisch gegroeide en vertakte labyrint niet zo maar viel te ontman­telen.
Om het beeld van Brussel te herstellen, heeft burgemeester Philippe Close (PS) een actieplan dat zich ent op drie peilers: goed beheer, transparantie en expertise. Zo zal elke vzw met een beheerscontract werken, waarbij de bestuurders zich regelmatig moeten verantwoorden tegenover het stadsbestuur. Daarnaast zal de mogelijkheid gecreëerd worden om onafhankelijke waarne­mers in het bestuur op te ne­men. En het kadaster biedt volledige transparantie. “Zowel in het aantal vzw’s als in het aantal bestuurders en hun vergoeding zal drastisch worden gesnoeid”, aldus de burgemeester.
En ook in de vergoedingen wordt stevig geknipt. “De basisvergoeding wordt de normale zitpenning zoals die van ge­meenteraadsleden, momenteel 78,63 euro bruto per vergadering. Leden van het permanent bureau kunnen wat meer krij­gen, de voorzitter en vicevoorzit­ter nog meer”, aldus Close. “Voor de grote economische entiteiten als de ziekenhuizen, Brussels Expo, de Vroegmarkt of Brusselse Keu­kens nemen we de vergoeding van de voorzitter bij de ver­voersmaatschappij MIVB als norm. Dat is 800 euro netto, of ongeveer 1.600 euro bruto per maand.”

bron: Belga